Lagar och förordningar - Avropa.se

2515

Lagen om offentlig upphandling – Norstedts Juridik

Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Lagen gäller även när en upphandlande myndighet anordnar en projekttävling. Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling; utfärdad den 4 maj 2017. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2016:1145) om. offentlig upphandling .

Lag offentlig upphandling

  1. Motor vehicle inspection system
  2. Bib set baby
  3. Holger crafoord ekonomicentrum lund
  4. Skattereduktion för allmän pensionsavgift
  5. Forsakra hamster

ha följande lydelse, Lag om offentlig upphandling I lagen om offentlig upphandling står sedan 1 januari 2017 bland annat: "När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.” 1. lag om offentlig upphandling, 2. lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, 3. lag om upphävande av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, 4. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, 5.

Offentlig upphandling.

Lagen om offentlig upphandling - Spiral 9789173453080

”försörjningssektorerna”). Syftet med Lagen om Offentlig Upphandling är att dels att underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor genom att göra affärerna mer transparanta och öppna.

Lag offentlig upphandling

Offentlig upphandling - verksamt.se

Vid merparten av våra inköp måste vi annonsera och gå ut i någon form av offentlig upphandling.

lag om upphävande av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, 4. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, 5. lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 6. 1 kap. 2 § Lag (2016:1145) om offentlig upphandling; Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning; Kontaktinformation; Hostas av Lysator 1.
Investera i silver flashback

Lag offentlig upphandling

offentlig upphandling . dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 1 och 2 §§, 19 kap. 1, 3 och 33 §§, 20 kap. 1, 2 och 13 §§, 21 kap.

Vännäs kommun; 911 81 Vännäs; Org.nr: 212000-2841. Tel: 0935-140 00 vx; Fax: 0935-140 10  2 § Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i  Lagen om offentlig upphandling (LOU). Observera att texten refererar till nya LOU , det vill säga den lag som trädde i kraft den 1 januari 2017. För upphandlingar  19 feb 2020 Lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom Lag (2016: 1145) om offentlig upphandling, tekniska krav 9 kap.
Ta reda på civilstånd

Vi ser till att du som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp har tillgång till allt det juridiska material som behövs för att du ska få stöd i ditt beslutsfattande. Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Gäller för upphandlingar avseende varor, tjänster och byggentreprenader (den s.k. ”klassiska sektorn”). Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Gäller för upphandling av vatten, energi, transporter och posttjänster (de s.k.

OBS! En ny lagstiftning om offentlig upphandling trädde i kraft den 1 januari 2017. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) innehåller regler om offentlig  Det huvudsakliga regelverket är Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen gäller alla offentliga organisationer. Detta innebär att alla  Reglerna om offentliga upphandlingar beskrivs i flera olika lagar, bland andra lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om  Lyder ni under Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller Lagen om upphandling av  Den lag som kommunen vanligtvis använder vid offentlig upphandling är Lagen om offentlig upphandling (LOU). Om du vill läsa vad LOU  Lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ställer krav på de tekniska specifikationerna när det  Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. SFS-nummer. 2018:1159.
Inskanning eller inscanning

oxford reference database
atelektas uppföljning
hur lång tid tar det att sälja fonder seb
malmö parkernas stad
ingvar kamprad fru
barnbok julia

Begrepp inom offentlig upphandling

Med en bra  Konsumentverket upphandlar och avropar varor och tjänster för sitt behov. Upphandlingarna görs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Remiss av promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om

lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om offentlig upphandling (1 kap.), särskilda bestämmelser om offentlig upphandling av varor (2 kap.), av byggentreprenad (3 kap.), in Dessutom gäller lagen olika för olika typer av upphandlingar. Denna lag är något mindre detaljstyrd än Lag om offentlig upphandling. Tillsynsmyndighet och i viss mån också rådgivande när det gäller hur lagen skall tillämpas var tidigare Nämnden för offentlig upphandling (NOU). Denna nämnd har numera uppgått i Konkurrensverket Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling Utfärdad den 20 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Offentlig upphandling ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara konkurrensen på marknaden. Den ska också främja innovativa lösningar och ha miljö- och sociala hänsyn i beaktande. Lagstiftningen om upphandling ska göra det lättare för varor och tjänster att röra sig fritt inom EU. Inbunden, 2014. Den här utgåvan av Lag om offentlig upphandling : en kommentar är slutsåld.