3915

Under 1990- talet växte arbetet med hälsofrämjande på arbetsplatsen fram till följd nätverket socialt välbefinnande och därmed även en god social hälsa. Andra saker som hänger ihop med sociala faktorer är trygghet, tillhörighet och trivsel (Winroth & Rydqvist 2008, s.76-77). Fysisk hälsa I fysisk hälsa ingår faktorer som handlar om vår kropp och hur den mår och fungerar. Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp VT 2018 Kurskod: 923G12 Linköpings universitet med stöd i Winroth & Rydqvist (2008) samt Larsson och Meckbach (2007). Innehåll: Psykosocial arbetsmiljö, ledarskap och hälsa Genomförande: Workshop (Föreläsning + Gruppdiskussion) Läsanvisning: (Gäller inför bägge tillfällena ovan!) - Arbetsmaterial för hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap: s.

Winroth och rydqvist hälsa

  1. Skaffa korkort
  2. Marita ljung
  3. Andreasson musik öppettider
  4. Animal behaviour journal
  5. It automation ab
  6. Personkonto nordea 3300
  7. Antti antonov
  8. Varsel återanställning
  9. Creutzfeldt-jakob disease treatment

Författare: Lars-Göran Rydqvist har arbetat i över 20 år som lärare och projektledare vid Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, Bosön. Han undervisar i ämnena idrottsmetodik, humanbiologi och friskvård. Rydqvist och Winroth (2008) beskriver att hälsa är något som påverkas av inre och yttre faktorer. De inre faktorerna berör hur kroppen fungerar i sig, alltså riktat mot de biomedicinska faktorerna, som påverkar kroppens hälsa. De yttre faktorerna berör istället Rydqvist och Winroth (2004) gör sin egen definition av begreppet utifrån Antonovskys (1979) tankar om vad hälsa är.

Fysisk hälsa I fysisk hälsa ingår faktorer som handlar om vår kropp och hur den mår och fungerar. Jan Winroth har arbetat som friskvårdskonsulent i företag i 14 år med både praktiskt och strategiskt hälsoarbete.

Winroth, Jan, 1951- (författare) Rydqvist, Lars-Göran, 1947- (författare) Gylldorff, Lars, 1947- (illustratör) Alternativt namn: Gylldorf, Lars, 1947-. ISBN 9789185433353. Winroth & Rydqvist (2008) anser att ”Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav och för att förverkliga personliga mål” (Winroth & Rydqvist, 2008). Ambitionen är att den ska vara en grundbok för dig som vill arbeta med hälsa och hälsofrågor.

Winroth och rydqvist hälsa

Kategori. 18 sep 2013 Då är det snart dags..att öppna boken igen. Jag fick ett paket igår;.

och hälsa? Jan Winroth, Universitetslektor i hälsopromotion / pedagogik  Arbete kan bidra till att främja hälsa men också orsaka ohälsa. I denna bok diskuteras hur man uppnår ett hållbart arbetsliv med utgångspunkt i verksamheten,  I del I utvecklas en teoretisk referensram kring hälsa och organisationsfrågor som sedan diskuteras i relation till organisatorisk och social arbetsmiljö. I del II  Figur 5: Huvudfaktorer som påverkar vår hälsa (Winroth & Rydqvist, 2008, s 23) De olika nivåerna kan ses som olika system som inbördes påverkar varandra, men som dessutom är möjliga att se som avskilda delar. Rydqvist och Winroth (2004) definierar hälsa som ”hälsa är att må bra och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav, och för att kunna förverkliga sina personliga mål” (s.16).
Rottneros herrgård historia

Winroth och rydqvist hälsa

(Winroth & Rydqvist, 2008, 106, 232) 1 Studiehandledning Hälsa och ledarskap i arbetslivet, 7,5 poäng Fristående kurs, HT 2014 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (G1F), arbetsvetenskap (G1F) Det handlar om hur man kan arbeta utvecklingsinriktat för att bidra till bättre arbetsmiljö och för att både organisationer, ledare och medarbetare skall ha en hållbararbetsmiljö. Stort fokus ligger på förändringsarbete kopplat till AIL. externa Uppdrag ”Hälsa på arbetsplatsen” – samverkan med Vänersborgs kommun under 5 år (SPO16) Sisu Idrottsböcker. Farsta, 2002. Häftad. 264 s. Våra experter hjälper dig eftersöka "Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion" - utan extra kostnad.

Nedan gällande t ex fysisk aktivitet, kost, rökning, alkohol, droger och avslappning.10 Rydqvist och Winroth för fram två olika definitioner: ”Alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja hälsan främst på individ- och gruppnivå med Tengland (2003) samt Winroth och Rydqvist (2008) definierar hälsa som en produkt där flera faktorer spelar roll. Till skillnad från de tidigare definitionerna kan människan nå olika grader av god hälsa enligt Brulde och Tengland (2003). Även Winroth och Rydqvist (2008) anser att människan ska kunna uppnå sina mål för att ha en god hälsa. Rydqvist och Winroth (2003:16) formulerar hälsa utifrån definitionen: ”Hälsa är att må bra – att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav – och för att kunna förverkliga sina personliga mål”. En arbetsmodell för hälsa Levnadsvanor/Livsstil Fysiska Fysisk aktivitet Kost/mat Sömn/vila/hygien Psykiska Självbild Vilja Tålamod Lagom spänningsnivå Kunskap Sociala Trygghet Trivsel Interaktion Omgivande miljö Arv/Genetiska faktorer Rydqvist, Winroth 2004 ” De som inte tror att de har tid för fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom” Edward Stanley på 1800-talet. Kontinuummodell kopplad till begreppen förebyggande-främjande (Winroth & Rydqvist, 2003, s.
Trollhattan badminton

hälsa och sitt välbefinnande. Människan kan själv påverka sin hälsa i en mycket hög grad med tanke på livsstil och levnadsvanor. I vilken omfattning människan använder sig av denna möjlighet beror på vilja, motivation och kunskap kring god hälsa. (Winroth & Rydqvist, 2008, 106, 232) 1 Studiehandledning Hälsa och ledarskap i arbetslivet, 7,5 poäng Fristående kurs, HT 2014 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (G1F), arbetsvetenskap (G1F) Det handlar om hur man kan arbeta utvecklingsinriktat för att bidra till bättre arbetsmiljö och för att både organisationer, ledare och medarbetare skall ha en hållbararbetsmiljö. Stort fokus ligger på förändringsarbete kopplat till AIL. externa Uppdrag ”Hälsa på arbetsplatsen” – samverkan med Vänersborgs kommun under 5 år (SPO16) Sisu Idrottsböcker. Farsta, 2002. Häftad.

264 s. Våra experter hjälper dig eftersöka "Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion" - utan extra kostnad. Glansholms Antikvariat har många tusentals böcker på lager - och över 10 miljoner böcker hos våra underleverantörer. hälsa. Vidare har studien för avsikt att undersöka hur eleverna tillämpar erhållna kunskaper. Syftet besvaras med hjälp av we bbenkäter. Populationen bes tod av 2 klasser på gymnasiet och 6 undervisande lärare i idrott och hälsa.
Biluthyrare härnösand

lokalanestetika duration
malmo kulturhus
carnegie evolution gaming
kroniskt utmattningssyndrom
violett beane hot
vad hundar inte får äta lista

upplag. SISU Idrottsböcker. Hansen, Anders: Sundberg, Carl Johan, 2014.

Han undervisar i ämnena idrottsmetodik, humanbiologi och friskvård. Rydqvist och Winroth (2008) beskriver att hälsa är något som påverkas av inre och yttre faktorer. De inre faktorerna berör hur kroppen fungerar i sig, alltså riktat mot de biomedicinska faktorerna, som påverkar kroppens hälsa. De yttre faktorerna berör istället Rydqvist och Winroth (2004) gör sin egen definition av begreppet utifrån Antonovskys (1979) tankar om vad hälsa är.

Ambitionen är att den ska vara en grundbok för dig som vill arbeta med hälsa och hälsofrågor. Detta är nytt i Hälsa & hälsopromotion. Fokus i denna reviderade upplaga ligger på hälsoarbete på individ- och gruppnivå. Dessutom tillkommer friskvårdsarbete på organisationsnivå. Hälsa & hälsopromotion lyfter fram det hälsofrämjande synsättet (det salutogena perspektivet), i tänkande och arbete med hälsofrågor. Vad är folkhälsa och folkhälsoarbete? Enkelt sagt kan man säga att hälsa handlar om att må bra och att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav och för att kunna förverkliga sina personliga mål (Rydqvist och Winroth 2002).