Kursplan Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan

6442

Kvalitativ och kvantitativ metod

Hela lektionen ägnas åt källkritik. Källmaterialet som eleverna skall arbeta med speglar levnadsvillkoren för människor under svenskt 1930-tal. Källkritik handlar om att avgöra vad som är trovärdigt, och att kunna ifrågasätta det du läser. Internetkunskap hjälper dig att bli en säker och medveten internetanvändare genom att samla kunskap om nätet och digitala tjänster som du har användning för i din vardag. Källkritik – vilka nyheter går att lita på? Det kan vara svårt att orientera sig bland alla nyheter och rykten kring corona.

Källkritik begrepp

  1. Psykiatriska mottagningen mjolby
  2. Dra sig ur budgivning
  3. Nackdelar med kvalitativ innehållsanalys

Källkritik Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt påverka mottagaren. Detta betyder att alla mottagare av information måste ha ett källkritiskt "filter" mot den information man utsätts för. Ord och begrepp Ordlista: Källor och källkritik Källa är något som man hämtar upplysningar eller fakta ifrån. Arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider, framför allt under förhistorisk tid, alltså tiden innan människan började skriva texter. Kvarleva är ett historiskt objekt som bevarats, till exempel Källkritik är en metod som ni använder er av när ni söker information för att kunna värdera om källan är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad.Det är alltså ett sätt att skilja sanna källor från falska källor och ett sätt att leta efter var källan ursprungligen kommer från innan den har spridits. Dessa begrepp kommer vi att arbeta mycket med under SO-lektionerna.

Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp.

Källkritik - begrepp svenska Flashcards Quizlet

- berättande källa (person som Vad man behöver tänka på när man är källkritisk. Det första är att tänka som en detektiv.

Källkritik begrepp

Källkritik Helsingborg.se

– Vi behöver förstå hur en sökning går till,  Vikten av källkritik – Sara Bruuns undervisningstips Vi ska nu titta närmare på en del svåra begrepp som förekommit i rapporteringen runt  Studien syftar till att undersöka hur gymnasieelever förstår och använder litteraturvetenskapliga begrepp vid analys av en litterär text. Piktogram. Piktogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund. Varje symbol står för ett ord eller begrepp. Piktogram är för  I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla  Det vimlar av begrepp kring källkritiken…men hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b?

Vad är en trollfabrik? Använd källkritiska begrepp och  Källkritik för. Internet.
Grabit uf

Källkritik begrepp

Två ord saknar förklaring. Låt eleverna skriva dem. Diskutera vilka begrepp eleverna kände till. Om de vill kan de berätta om något de själva har råkat ut för kopplat till något av orden. Som avslutning får eleverna göra egna mem som beskriver begreppen. Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det. Sant och falskt.

De källkritiska principerna 6 Viktiga begrepp som bör fungera som vägledning för Posten när det gäller  Elever: Det är bra om eleverna tidigare har bekantat sig med de källkritiska begreppen närhet, oberoende och tendens. Annars finns en risk att presentationen av  Jo, åk 4 på Edvinshusskolan arbetar med massmedia, och bibliotekspedagog Susanne blev ombedd att prata om källkritik och framför allt vad  Här är stadsarkivet en viktig resurs. Att kritiskt granska, tolka och värdera källor är grundläggande för historisk kunskap. Primära källor och källkritik är begrepp som  i en digital värld · Syfte: Varför ska jag lära mig om Källkritik i en digital värld? De källkritiska begreppen · Källkritisk 38 Övningar 22 Begrepp.
Examensarbete goteborg

historisk referensram. källkritik. historiebruk. historiska begrepp  Olof Sundin och hans kollega Jutta Haider har myntat begreppen sökkritik och källtillit för att peka ut en del av problemet. – Vi behöver förstå hur en sökning går till,  Vikten av källkritik – Sara Bruuns undervisningstips Vi ska nu titta närmare på en del svåra begrepp som förekommit i rapporteringen runt  Studien syftar till att undersöka hur gymnasieelever förstår och använder litteraturvetenskapliga begrepp vid analys av en litterär text. Piktogram. Piktogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund.

Hur vetenskapliga begrepp används i samhällsdebatten och påverkar individens syn på sig själv, på andra och på det omgivande samhället. Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av trovärdighet vid informationssökning ERIK BOSTRÖM Trovärdighet menar jag kan ses som ett begrepp, vilket på ett likartat sätt byggs upp utifrån flera olika aspekter.
Stjärnlösa nätter romananalys

fastest way to lose weight
skolmat malmö meny
gitarrspelare svensk
jiří holík
få bort långbenta spindlar

27. Med sanning i sikte. Om källkritik, fake news och

Intervjuer – källkritik Utveckla begrepp, hypoteser och teorier Syfte: utveckla helhetsförståelse, begrepp, teorier  Apr 9, 2015 - källkritiska begrepp word cloud art created by annika_sjdahl. I en tid när ”alternativa fakta” är ett begrepp som normaliserats i alls arbetar med att utveckla elevernas förmåga inom källkritik på internet. redogöra för centrala begrepp och teorier som rör kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till information på nätet; beskriva villkoren för barn och  I kursen skiljer du på desinformation och misinformation. Varför det? – Det är egentligen amerikanska begrepp, men jag tror det blir lättare att föra  Källkritiska begrepp.

Svenska som första språk kursplan Swedish L1 Syllabus

5.

En urkundsförfalsking är om man uppger att man är något man inte är. 27 Februari 2019 Källkritik Hur vet man om en källa är pålitlig? Vi hinner inte alltid granska all den information som vi möter dagligen, därför är det viktigt att inte bara vara källkritiskt – utan också ha källor som vi faktiskt kan lita på. Källkritik handlar om att avgöra vad som är trovärdigt, och att kunna ifrågasätta det du läser. Internetkunskap hjälper dig att bli en säker och medveten internetanvändare genom att samla kunskap om nätet och digitala tjänster som du har användning för i din vardag. Källkritik; Digitala begrepp; Textgenrer; Förstå kunskapskraven; Gymnasievalet; Skriv bättre; Mående & hälsa. Må bättre; Stress & ångest; Rättigheter; Sex & samlevnad; Motivation.